องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน
เลขที่ 232 หมู่ที่ 14 ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4212-5577  โทรสาร : 0-4212-5577  อีเมล์ : admin@chiangyuen.go.th
Powered By wnt.co.th